Loyola Alumni Association's Members

Membership No. Name Batch
1 Sanjay Choudhary 1983
2 Rakesh Kapoor 1979
3 Deepak Agrawal 1995
4 Sanjeev Mahaseth 1983
5 Satyendra Kumar 1981
6 Amar Jaiswal 1981
7 Binay Anand 1981
8 Nirmal Kumar 1983
9 Sanjeev Bubna 1983
10 Niraj Kumar Singh 1992
11 Amrendra Prasad 1980
12 Avinash K. Sinha 1981
13 Anand Kapoor 1989
14 Manish Kumar 1997
15 Rajesh Kumar 1981
16 Jay Prakash 1984
17 Rajeev Kr. Shrivastava 1981
18 Kumar Gaurav 1997
19 Pankaj Mohan 1988
20 Vijay Kr. Khemka 1983
21 Ajay Kumar 1984/85
22 Deepak Kumar 1997
23 Prabhat Kumar Singh 1983
24 Rajat Banka 1983
25 Vishal Kapoor 1992
26 Pramod Kumar Singh 1976
27 Nilesh Kumar 1983
28 Sanjay Kumar Singh 1983
29 Rakesh Kumar Sinha 1985
30 Anil Kumar 1983
31 Sanjay Kumar Singh 1986
32 Apurva Sharan 1986
33 Rajesh Kumar Arya 1986
34 Deepak Kr. Chaurasia 1986
35 Manwendra Singh 1990
36 Nikhil Kumar Singh 1981
37 Rajiv Kumar Jayswal 1982
38 Rajvansh Singh 1983
39 Subodh Kumar 1984
40 Sanjay Kumar Khemka 1984
41 Sumant Sahay 1981
42 Navin Kumar 2000
43 Sudip Kumar 1983
44 Dr. Rajiv Ranjan Prasad 1978
45 Sandeep Pathak 1983
46 Pawan Kumar Khemka
47 Pradeep Jain 1983
48 Hashmat Nabi 1984
49 Gopal Panday 1977
50 Sanjay Jaiswal 1978
51 Md. Sahid Anwar 1978
52 Tanmay Jaiswal 1981
53 Abhishek Kumar 2001
54 Manoj Kumar 1981
55 Onkar Nath Trivedi 1986
56 Satendra Naryan Singh 1979
57 Sudhansu Mohan 1989
58 Navin Kumar 1988
59 Dr. Sanjay Kumar 1989
60 Shambhu Kumar 1991
61 Jitendra Kumar 1991
62 Rajesh Kr. Sinha 1980
63 Alok Prasun 1978
64 Dr. Anil Nath 1984
65 Rajnish Sharan 1992
66 Ujjwal Kumar Mishra 1983
67 Manoj Mankani 1983
68 Abhishek Sharma 1982
69 Kumar Priyaranjan 1986
70 Sanjeev Sarraf 1980
71 Sunil Gupta 1983
72 Nishant Agarwal 1995
73 Sanjay Kumar Singh 1986
74 Rakesh Kumar 1983
75 Vinay Krishna Tripathi 1983
76 Subodh Kumar Mishra 1983
77 Ramendra Kumar 2000
78 Manish Singh 1989
79 Chandan Kumar 2004
80 Pran Natha Pranu 1983
81 Rashid Ehsan 1983
82 Sudhir Kumar 1983
83 David Chiranjiv Lal 1979
84 Akhileshwar Kr. Singh 1979
85 Ritesh Raj 1990
86 Suman Kumar 1985
87 Deepak Kumar 1983
88 Gunjit Singh Gandhi 1980
89 Sujit Kumar Jaiswal 1983
90 Kaushalendra Dubey 2001
91 Raghu Sankaran 1983
92 Pranay Kumar 1981
93 Alok Kumar 1989
94 Basant Narayan Singh 1983
95 Narendra Singh 1983
96 Nikhil Anand 1991
97 Neerad Prashar 1990
98 Santosh Jha 1983
99 Gopal Sharan Sinha 1979
100 Rana Vishal 1994
101 Vijay Kumar 1983
102 Rohit Singh 1987
103 Sanjay Kumar 1990
104 Shailendra Kumar 1990
105 Dhiraj Kumar 1994
106 Manish Tiwari 1990
107 Chandra Vijay 1988
108 Anil Singh 1988
109 Pramod Hirani 1988
110 Chandra Prakash Tiwari 1990
111 Rajeev Kumar 1983
112 Sandeep Saraf 1983
113 Sumit Roy 1983
114 Sujit Kumar Choudhary 1983
115 Rohit Richard 2004
116 Steve Gunjan 2000
117 Rakesh Kumar 1981
118 Santosh Kumar 2001
119 Dinesh Singh 1979
120 Dhrub Kumar 1988
121 Abhinav Kumar 2004
122 Ajay Choudhary 1982
123 Manish Ranjan 1986
124 Remy Peter 1983
125 Kumar Devashish 1998
126 Abhay Singh 1988
127 Birendra Kumar Singh 1987
128 Neelesh Sinha 1984
129 Bala Ji 1993
130 Binay Krishna 1987
131 Manoj Pratap 1987
132 Rahul Kumar 1990
133 Dr. Arun Kumar 1983
134 Vishal Baxi 1993
135 Rajiv Chandra 2001
136 Musharf Alam 1977
137 Suresh Kumar Singh 1977
138 Manish Kumar 1981
139 Sanjeev Bhargava 1980
140 Satish Chandra 1981
141 Neelendra Nath 2002
142 Anand Kumar 1988
143 Pranesh Kumar Sinha 1987
144 Ranjeev Kumar 1990
145 Hare Ram 1988
146 Sunit Saurabh 1988
147 Amit Kumar 1995
148 Prashant Pratap 1988
149 Tripurari Lal 1982
150 Ashok Kumar 1979
151 Subhendu Pratihary 1976
152 Ajay Kumar 1988
153 Nagesh 1990
154 Vinod Kumar Singh 1983
155 Nisheeth Parashar 1997
156 Sudhanshu Bharti 1995
157 S. M. faisal Sulaiman 1988
158 Prashant Kumar 1989
159 Sangam Kumar 1994
160 Gaurav Govind 1995
161 Dr. Rajeev Prasad 1993
162 Manas Manohar 1996
163 Purnendu Prakash 1988
164 CA Satendra Kumar 1991
165 Rohit Kumar 1991
166 Dr. Suman Kumar Thakur 1991
167 Upendra Kumar 1987
168 Ajay Singh 1977
169 Dr. Jyoti Ranjan Pandey 1979
170 Sunil Kumar 1979
171 Ashutosh Kumar 1979
172 Sitesh Kumar Srivastav 1979
173 Sandeep Prem 1990
174 Dr. Sanjay Kumar 1983
175 Arvind Jha 1982
176 Ronald Benjamin 1983
177 Ravi Shankar Kumar 1990
178 Sanjay Kumar Pandey 1989
179 Binod Kumar 1978
180 Dr. Shashi Shekhar Kumar 1998
181 Deepak Kumar 1988
182 Prashant Kumar 1988
183 Rajiv Kumar 1988
184 Ravi Ranjan 1999
185 Jalaj Prakash 1993
186 Hiranmoy Roy 1988
187 Ramesh Kr.Pandey 1988
188 Manish Singh 1993
189 Pankaj Kumar 1993
190 Rman Kumar Singh 1986
191 Pushpesh Saras 1987
192 Arvind Kumar 1991
193 Suman Kumar 1978
194 Rakesh Kumar 1978
195 Nitish Kumar Singh 1991
196 Neeraj Kumar Sinha 1983
197 Shaibal Ghosh 1983
198 Rajesh Sarraf 1983
199 Vimal Sharma 1980
200 Mahendra Mittal 1980
201 Neeraj Kumar Sinha 1980
202 S. K. Ambastha 1980
203 Rajani Kant 1980
204 Rakesh Kumar 1980
205 Raju Ranjan Roy 1980
206 Sunil Kumar Mishra 1980
207 Rajan Gautam 1990
208 Kunal Varun 1997
209 Rajan Dhimal 1989
210 DR (LT. COL) RAJNISH KUMAR? 1995
211 Neeraj Kumar 1989
212 Satya Prakash 1993
213 Junaid 1988
214 Sumedh Kumar Prasad 2009
215 Abhijeet 1993
216 Arwinder Singh 1982
217 Rajiv Komal 1997
218 Gyanendra Kumar 1983
219 ABHISHEK PATRICK 1996